วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์

      เด็กชายสรวิทญ์ เจียรพานิชยะ  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลอันดับที่ 4 คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากการทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (PCSHS Science Mathematics Test 2023)<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

 ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์       เด็กชายสรวิทญ์ เจียรพานิชยะ  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลอันดับที่ 4 คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต...